ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΤΟΣ

22 Απρ 2019 Γιώργος Θεμιστοκλέους
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΤΟΣ 1

“ Με την αποπεράτωση της κατάρτισης μου στο Ινστιτούτο νοιώθω να ειμαι ενας έμπειρος Εργοδηγός με τη σωστή επαγγελματική συμπεριφορά, τις απαραίτητες γνώσεις – θεωρητικές και πρακτικές – ώστε εφαρμόζοντας τες να επιτυγχάνω άριστη ποιότητα, μείωση του χρόνου αποπεράτωσης ενός έργου και μεγιστοποίηση του αναμενόμενου κέρδους. ”