ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

22 Απρ 2019 Γιώργος Θεμιστοκλέους
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1

“ Γνωρίζω τώρα ποιο υλικό πρέπει, γιατί και πώς να το χρησιμοποιήσω για μια συγκεκριμένη εργασία σε ένα εργοτάξιο ώστε να πετύχω την καλύτερη λύση. Όλα αυτά χάρη στη σειρά μαθημάτων στο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΝ Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης.”