Θεμιστόκλεον Πιστοποίηση 9

1) Το ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΝ Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης εξετάστηκε και Πιστοποιήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως ικανό για παροχή επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, αφού διαθέτει την ικανότητα, τους πόρους και την διοικητική υποδομή. Η εν λόγω Πιστοποίηση κατατάσσει το ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ ως ένα από τα καλύτερα Ινστιτούτα στην Κύπρο στο θέμα της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

2) Το ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΝ Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης εξετάστηκε και Πιστοποιήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως Εξεταστικό Κέντρο για τα Επαγγελματικά Προσόντα στην Οικοδομική Βιομηχανία. Συγκεκριμένα το Ινστιτούτο μας έχει εγκριθεί για τα ακόλουθα Επαγγελματικά Προσόντα:

  • Διεύθυνση και Εποπτεία Έργου (Επίπεδο 4)
  • Συστήματα Υγρομονώσεων (Επίπεδο 2)
  • Χρωματισμοί – Διακοσμητικά Επιχρίσματα (Επίπεδο 2)
  • Υπερυψωμένα Δάπεδα (Επίπεδο 2)
  • Ξηρά Δόμηση (Επίπεδο 2)
  • Οικοδομικά (Επίπεδα 1,2 και 3)
  • Κατασκευή Καλουπιών (Επίπεδα 2 και 3)
  • Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού
  • Σκυροδέματος (Επίπεδα 2 και 3)
  • Τοποθέτηση Υαλοπινάκων (Επίπεδο 2)

Η Εξέταση και Πιστοποίηση των συμμετεχόντων είναι ΔΩΡΕΑΝ αφού το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και από την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Ινστιτούτο στο τηλέφωνο 24658055 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@themistocleon.com

TESTIMONIALS

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1

“ Με την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης μου στο Ινστιτούτο πέτυχα επαγγελματική αναγνώριση τόσο από τους προϊστάμενους μου όσο και τους υφιστάμενους μου κερδίζοντας έτσι εμπιστοσύνη, αύξηση των απολαβών μου και προσωπική ικανοποίηση. ”

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 2

“ Το ωράριο διεξαγωγής του προγράμματος κατάρτισης Εργοδηγών σε ώρες μη εργάσιμες μου επέτρεψε την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων. Επίσης, η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων σε συνάρτηση και με την στοχευμένη ύλη που διδάσκεται συμβάλλουν στην άρτια κατάρτιση τους. ”

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 3

“ Η φοίτηση στο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΝ Ινστιτούτο Επαγγελματικής κατάρτισης σου δίνει την ευκαιρία να πετύχεις τους στόχους σου για απόκτηση γνώσεων, εμπειριών και πρακτικής κατάρτισης στον τομέα των Δομικών Έργων και της Οδοποιίας ώστε να είναι σίγουρη η επαγγελματική σου ανέλιξη. ”

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 4

“ Γνωρίζω τώρα ποιο υλικό πρέπει, γιατί και πώς να το χρησιμοποιήσω για μια συγκεκριμένη εργασία σε ένα εργοτάξιο ώστε να πετύχω την καλύτερη λύση. Όλα αυτά χάρη στη σειρά μαθημάτων στο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΝ Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης.”

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 5

“ Παρακολουθώντας το πρόγραμμα των εργοδηγών νοιώθεις ασφάλεια για ό, τι κάνεις στο εργοτάξιο, δίνεις τις πιο ορθές οδηγίες στους υφιστάμενους σου και πετυχαίνεις οικονομικές λύσεις στα διάφορα στάδια εργασίας. ”

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ 6

“ Με την παρακολούθηση του Προγράμματος για απόκτηση του Διπλώματος Εργοδηγού, τώρα νοιώθω σίγουρος για ότι κάνω και μπορώ να εξηγήσω με σαφήνεια και βεβαιότητα γιατί επέλεξα τη μέθοδο εργασίας που εφάρμοσα στην οικοδομή. ”

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7

“ Απέκτησα πλήρη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου σ’ ότι αφορά την επιλογή της πιο κατάλληλης μεθόδου εργασίας που πρέπει να εφαρμόσω με στόχο τη σύντμηση του χρόνου αποπεράτωσης και μείωση του κόστους ενός δομικού ή τεχνικού έργου. ”

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΤΟΣ 8

“ Με την αποπεράτωση της κατάρτισης μου στο Ινστιτούτο νοιώθω να ειμαι ενας έμπειρος Εργοδηγός με τη σωστή επαγγελματική συμπεριφορά, τις απαραίτητες γνώσεις – θεωρητικές και πρακτικές – ώστε εφαρμόζοντας τες να επιτυγχάνω άριστη ποιότητα, μείωση του χρόνου αποπεράτωσης ενός έργου και μεγιστοποίηση του αναμενόμενου κέρδους. ”

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΤΟΣ