Πρόγραμμα για το έτος 2025:

07 Ιανουαρίου – 21 Ιανουαρίου

Σύνταξη Τεχνικού Κειμένου - Τεχνική Ορολογία στα Δομικά/Τεχνικά Έργα (Ελληνική/Αγγλική)

Ημερομηνία διεξαγωγής | 07/01 – 21/01
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

15 Ιανουαρίου – 15 Φεβρουαρίου

Η Χρήση του Χωροβάτη (Level) – Υψόμετρα και Υψομετρικές Διαφορές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 15/01 – 15/02
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λεμεσός

25 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου

Ερμηνεία Αρχιτεκτονικού και Κατασκευαστικού Σχεδίου

Ημερομηνία διεξαγωγής | 25/01 – 18/02
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

19 Φεβρουαρίου – 15 Μαρτίου

Η Τεχνική της Χάραξης Οικοδομής σε Οικόπεδο

Ημερομηνία διεξαγωγής | 19/02 – 15/03
Ημέρα | Τετάρτη  & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λεμεσός

22 Φεβρουαρίου – 18 Μαρτίου

Εφαρμογή Μαθηματικών και Γεωμετρίας στις Κατασκευές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 22/02 – 18/03
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

19 Μαρτίου - 30 Απριλίου

Μελέτη και Χάραξη Οδών – Τεχνικά Έργα

Ημερομηνία διεξαγωγής | 19/03 – 30/04
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λεμεσός

22 Μαρτίου - 26 Απριλίου

Επίβλεψη Δομικών Έργων και Οργάνωση Εργοταξίου

Ημερομηνία διεξαγωγής | 22/03 – 26/04
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

29 Απριλίου – 31 Μαΐου

Προμετρήσεις και Κοστολόγηση Δομικών Έργων

Ημερομηνία διεξαγωγής | 29/04 – 31/05
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

03 Μαΐου – 31 Μάϊου

Προμετρήσεις και Κοστολόγηση Τεχνικών Έργων

Ημερομηνία διεξαγωγής | 03/05 – 31/05
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λεμεσός

03 Ιουνίου – 21 Ιουνίου

Κλιμακοστάσια, Κλίμακες και Αψιδωτές Κατασκευές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 03/06 – 21/06
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

04 Ιουνίου – 14 Ιουνίου

Ασφάλεια και Υγεία στο Εργοτάξιο

Ημερομηνία διεξαγωγής | 04/06 – 14/06
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λεμεσός

11 Ιουνίου – 05 Ιουλίου

Η Χρήση του Γεωδαιτικού Σταθμού (TOTAL STATION)

Ημερομηνία διεξαγωγής | 11/06 – 05/07
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λεμεσός

24 Ιουνίου – 26 Ιουλίου

Η Χρήση του Χωροβάτη (Level) - Υψόμετρα και Υψομετρικές Διαφορές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 24/06 – 26/07
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

09 Ιουλίου – 23 Ιουλίου

Σύνταξη Τεχνικού Κειμένου - Τεχνική Ορολογία στα Δομικά/Τεχνικά Έργα (Ελληνική/Αγγλική)

Ημερομηνία διεξαγωγής | 09/07 – 23/07
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λεμεσός

02 Σεπτεμβρίου – 27 Σεπτεμβρίου

Η Τεχνική της Χάραξης Οικοδομής σε Οικόπεδο

Ημερομηνία διεξαγωγής | 02/09 – 27/09
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

03 Σεπτεμβρίου – 05 Νοεμβρίου

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σαν Εργαλείο για τον Εργοδηγό

Ημερομηνία διεξαγωγής | 03/09 – 05/11
Ημέρα | Τετάρτη
Ωρα | 17:00 – 20:15
Πόλη | Λεμεσός

06 Σεπτεμβρίου – 01 Νοεμβρίου

Θεμελιώσεις Οδών και Ασφαλτικά Οδοστρώματα

Ημερομηνία διεξαγωγής | 06/09 – 01/11
Ημέρα | Σάββατο
Ωρα | 08:00 – 13:30
Πόλη | Λεμεσός

04 Οκτωβρίου – 08 Νοεμβρίου

Μελέτη και Χάραξη Οδών – Τεχνικά Έργα

Ημερομηνία διεξαγωγής | 04/10 – 08/11
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

08 Νοεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου

Εξειδικευμένα Δομικά Υλικά – Ιδιότητες / Εφαρμογές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 08/11 – 10/12
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λεμεσός

11 Νοεμβρίου – 09 Δεκεμβρίου

Προμετρήσεις και Κοστολόγηση Τεχνικών Έργων - Προσφοροδότηση

Ημερομηνία διεξαγωγής | 11/11 – 09/12
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

13 Δεκεμβρίου – 20 Δεκεμβρίου

Ασφάλεια και Υγεία στο Εργοτάξιο

Ημερομηνία διεξαγωγής | 13/12 – 20/12
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

13 Δεκεμβρίου – 20 Δεκεμβρίου

Ερμηνεία και Διαχείριση Συμβολαίων Εργοληπτικών Εργασιών

Ημερομηνία διεξαγωγής | 13/12 – 20/12
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λεμεσός

  Send Us a Message

  Contact Info

  • 42, Arch. Kyprianou Avenue
   6015, Larnaca
   Cyprus.
  • Tel: + 357 24 65 80 55
   Fax: + 357 24 65 80 33
   E-mail: info@themistocleon.com