Πρόγραμμα για το έτος 2024:

09 Ιανουαρίου – 27 Ιανουαρίου

Κλιμακοστάσια, Κλίμακες και Αψιδωτές Κατασκευές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 09/01 – 27/01
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

13 Ιανουαρίου - 03 Φεβρουαρίου

Η Χρήση του Γεωδαιτικού Σταθμού (TOTAL STATION)

Ημερομηνία διεξαγωγής | 13/01 – 03/02
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

30 Ιανουαρίου – 02 Μαρτίου

Η Χρήση του Χωροβάτη (Level) – Υψόμετρα και Υψομετρικές Διαφορές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 30/01 – 02/03
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

31 Ιανουαρίου - 03 Απριλίου

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σαν Εργαλείο για τον Εργοδηγό

Ημερομηνία διεξαγωγής | 31/01 – 03/04
Ημέρα | Τετάρτη
Ωρα | 17:00 – 20:15
Πόλη | Λάρνακα

10 Φεβρουαρίου – 30 Μαρτίου

Θεμελιώσεις Οδών και Ασφαλτικά Οδοστρώματα

Ημερομηνία διεξαγωγής | 10/02 – 30/03
Ημέρα | Σάββατο
Ωρα | 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

05 Μαρτίου – 30 Μαρτίου

Η Τεχνική της Χάραξης Οικοδομής σε Οικόπεδο

Ημερομηνία διεξαγωγής | 05/03 – 30/03
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

02 Απριλίου – 14 Μαΐου

Μελέτη και Χάραξη Οδών – Τεχνικά Έργα

Ημερομηνία διεξαγωγής | 02/04 – 14/05
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

06 Απριλίου – 15 Μαΐου

Εξειδικευμένα Δομικά Υλικά – Ιδιότητες/Εφαρμογές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 06/04 – 15/05
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

18 Μαΐου – 15 Ιουνίου

Προμετρήσεις και Κοστολόγηση Τεχνικών Έργων

Ημερομηνία διεξαγωγής | 18/05 – 15/06
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

18 Μαΐου – 29 Μαΐου

Ερμηνεία και Διαχείριση Συμβολαίων Εργοληπτικών Εργασιών

Ημερομηνία διεξαγωγής | 18/05 – 29/05
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

01 Ιουνίου – 15 Ιουνίου

Σύνταξη Τεχνικού Κειμένου - Τεχνική Ορολογία στα Δομικά/Τεχνικά Έργα (Ελληνική/Αγγλική)

Ημερομηνία διεξαγωγής | 01/06 – 15/06
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

18 Ιουνίου – 29 Ιουνίου

Ασφάλεια και Υγεία στο Εργοτάξιο

Ημερομηνία διεξαγωγής | 18/06 – 29/06
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

25 Ιουνίου – 20 Ιουλίου

Η Χρήση του Γεωδαιτικού Σταθμού (TOTAL STATION)

Ημερομηνία διεξαγωγής | 25/06 – 20/07
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

29 Ιουνίου – 27 Ιουλίου

Ερμηνεία Αρχιτεκτονικού και Κατασκευαστικού Σχεδίου

Ημερομηνία διεξαγωγής | 29/06 – 27/07
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λεμεσός

03 Σεπτεμβρίου – 05 Νοεμβρίου

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σαν Εργαλείο για τον Εργοδηγό

Ημερομηνία διεξαγωγής | 03/09 – 05/11
Ημέρα | Τρίτη
Ωρα | 17:00 – 20:15
Πόλη | Λάρνακα

07 Σεπτεμβρίου – 26 Οκτωβρίου

Θεμελιώσεις Οδών και Ασφαλτικά Οδοστρώματα

Ημερομηνία διεξαγωγής | 07/09 – 26/12
Ημέρα | Σάββατο
Ωρα | 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

11 Σεπτεμβρίου – 09 Οκτωβρίου

Εφαρμογή Μαθηματικών και Γεωμετρίας στις Κατασκευές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 11/09 – 09/10
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λεμεσός

12 Οκτωβρίου – 06 Νοεμβρίου

Επίβλεψη Δομικών Έργων και Οργάνωση Εργοταξίου

Ημερομηνία διεξαγωγής | 12/10 – 06/11
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λεμεσός

02 Νοεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου

Εξειδικευμένα Δομικά Υλικά – Ιδιότητες/Εφαρμογές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 02/11 – 10/12
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

09 Νοεμβρίου – 07 Δεκεμβρίου

Προμετρήσεις και Κοστολόγηση Δομικών Έργων

Ημερομηνία διεξαγωγής | 09/11 – 07/12
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λεμεσός

07 Δεκεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου

Ερμηνεία και Διαχείριση Συμβολαίων Εργοληπτικών Εργασιών

Ημερομηνία διεξαγωγής | 07/12 – 21/12
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

11 Δεκεμβρίου – 11 Ιανουαρίου

Κλιμακοστάσια, Κλίμακες και Αψιδωτές Κατασκευές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 11/12 – 11/01/2025
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

  Send Us a Message

  Contact Info

  • 42, Arch. Kyprianou Avenue
   6015, Larnaca
   Cyprus.
  • Tel: + 357 24 65 80 55
   Fax: + 357 24 65 80 33
   E-mail: info@themistocleon.com