Πρόγραμμα για το έτος 2023:

10 Ιανουαρίου – 31 Ιανουαρίου

Η Χρήση του Γεωδαιτικού Σταθμού (TOTAL STATION)

Ημερομηνία διεξαγωγής | 10/01 – 31/01
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

25 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου

Ερμηνεία Αρχιτεκτονικού και Κατασκευαστικού Σχεδίου

Ημερομηνία διεξαγωγής | 25/01 – 18/02
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

04 Φεβρουαρίου – 08 Απριλίου

Θεμελιώσεις Οδών και Ασφαλτικά Οδοστρώματα

Ημερομηνία διεξαγωγής | 04/02 – 08/04
Ημέρα | Σάββατο
Ωρα | 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

07 Φεβρουαρίου - 11 Απριλίου

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σαν Εργαλείο για τον Εργοδηγό

Ημερομηνία διεξαγωγής | 07/02 – 11/04
Ημέρα | Τρίτη
Ωρα | 17:00 – 20:15
Πόλη | Λάρνακα

22 Φεβρουαρίου – 18 Μαρτίου

Εφαρμογή Μαθηματικών και Γεωμετρίας στις Κατασκευές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 22/02 – 18/03
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

22 Μαρτίου - 29 Απριλίου

Επίβλεψη Δομικών Έργων και Οργάνωση Εργοταξίου

Ημερομηνία διεξαγωγής | 22/03 – 29/04
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

25 Απριλίου – 27 Μαΐου

Εξειδικευμένα Δομικά Υλικά – Ιδιότητες/Εφαρμογές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 25/04 – 27/05
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

03 Μαΐου – 03 Ιουνίου

Προμετρήσεις και Κοστολόγηση Δομικών Έργων

Ημερομηνία διεξαγωγής | 03/05 – 03/06
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

30 Μαΐου – 10 Ιουνίου

Ερμηνεία και Διαχείριση Συμβολαίων Εργοληπτικών Εργασιών

Ημερομηνία διεξαγωγής | 30/05 – 10/06
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

07 Ιουνίου – 24 Ιουνίου

Κλιμακοστάσια, Κλίμακες και Αψιδωτές Κατασκευές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 07/06 – 24/06
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

13 Ιουνίου – 27 Ιουνίου

Σύνταξη Τεχνικού Κειμένου - Τεχνική Ορολογία στα Δομικά/Τεχνικά Έργα (Ελληνική/Αγγλική)

Ημερομηνία διεξαγωγής | 13/06 – 27/06
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

28 Ιουνίου – 29 Ιουλίου

Η Χρήση του Χωροβάτη (Level) – Υψόμετρα και Υψομετρικές Διαφορές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 28/06 – 29/07
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

30 Ιουνίου – 29 Ιουλίου

Ερμηνεία Αρχιτεκτονικού και Κατασκευαστικού Σχεδίου

Ημερομηνία διεξαγωγής | 30/06 – 29/07
Ημέρα | Παρασκευή, Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

02 Σεπτεμβρίου – 27 Σεπτεμβρίου

Η Τεχνική της Χάραξης Οικοδομής σε Οικόπεδο

Ημερομηνία διεξαγωγής | 02/09 – 27/09
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

09 Σεπτεμβρίου – 07 Οκτωβρίου

Εφαρμογή Μαθηματικών και Γεωμετρίας στις Κατασκευές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 09/09 – 07/10
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

30 Σεπτεμβρίου – 25 Οκτωβρίου

Μελέτη και Χάραξη Οδών – Τεχνικά Έργα

Ημερομηνία διεξαγωγής | 30/09 – 25/10
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

10 Οκτωβρίου - 07 Νοεμβρίου

Επίβλεψη Δομικών Έργων και Οργάνωση Εργοταξίου

Ημερομηνία διεξαγωγής | 10/10 – 07/11
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

08 Νοεμβρίου – 06 Δεκεμβρίου

Προμετρήσεις και Κοστολόγηση Τεχνικών Έργων

Ημερομηνία διεξαγωγής | 08/10 – 06/12
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

11 Νοεμβρίου – 16 Δεκεμβρίου

Προμετρήσεις και Κοστολόγηση Δομικών Έργων

Ημερομηνία διεξαγωγής | 11/11 – 16/12
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

09 Δεκεμβρίου – 16 Δεκεμβρίου

Ασφάλεια και Υγεία στο Εργοτάξιο

Ημερομηνία διεξαγωγής | 09/12 – 16/12
Ημέρα | Τετάρτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

  Send Us a Message

  Contact Info

  • 42, Arch. Kyprianou Avenue
   6015, Larnaca
   Cyprus.
  • Tel: + 357 24 65 80 55
   Fax: + 357 24 65 80 33
   E-mail: info@themistocleon.com