Πρόγραμμα Έτους 2021:

09 Ιανουαρίου – 13 Φεβρουαρίου

Η Χρήση του Χωροβάτη (Level) – Υψόμετρα και Υψομετρικές Διαφορές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 09/01 – 13/02
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

16 Φεβρουαρίου – 16 Μαρτίου

Η Τεχνική της Χάραξης Οικοδομής σε Οικόπεδο

Ημερομηνία διεξαγωγής | 16/02 – 16/03
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

20 Μαρτίου - 27 Απριλίου

Μελέτη και Χάραξη Οδών – Τεχνικά Έργα

Ημερομηνία διεξαγωγής | 20/03 – 27/04
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

08 Μαΐου – 08 Ιουνίου

Προμετρήσεις και Κοστολόγηση Τεχνικών Έργων

Ημερομηνία διεξαγωγής | 08/05 – 08/06
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

12 Ιουνίου – 22 Ιουνίου

Ασφάλεια και Υγεία στο Εργοτάξιο

Ημερομηνία διεξαγωγής | 12/06 – 22/06
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

26 Ιουνίου - 17 Ιουλίου

Η Χρήση του Ολικού Σταθμού (TOTAL STATION)

Ημερομηνία διεξαγωγής | 26/06 – 17/07
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

04 Σεπτεμβρίου – 30 Οκτωβρίου

Θεμελιώσεις Οδών και Ασφαλτικά Οδοστρώματα

Ημερομηνία διεξαγωγής | 04/09 – 30/10
Ημέρα | Σάββατο
Ωρα | 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

07 Σεπτεμβρίου – 09 Νοεμβρίου

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σαν Εργαλείο για τον Εργοδηγό

Ημερομηνία διεξαγωγής | 07/09 – 09/11
Ημέρα | Τρίτη
Ωρα | 17:00 – 20:15
Πόλη | Λάρνακα

06 Νοεμβρίου – 07 Δεκεμβρίου

Εξειδικευμένα Δομικά Υλικά – Ιδιότητες/Εφαρμογές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 06/11 – 07/12
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

18 Νοεμβρίου – 16 Δεκεμβρίου

Ερμηνεία και Διαχείριση Συμβολαίων Εργοληπτικών Εργασιών

Ημερομηνία διεξαγωγής | 18/11 – 16/12
Ημέρα | Πέμπτη
Ωρα | 17:00 – 20:15
Πόλη | Λάρνακα

11 Δεκεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου

Σύνταξη Τεχνικού Κειμένου - Τεχνική Ορολογία στα Δομικά/Τεχνικά Έργα (Ελληνική/Αγγλική)

Ημερομηνία διεξαγωγής | 11/12 – 21/12
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

20 October - 21 November

Quantity Surveying and Cost Calculation of Building Works

Date | 20/10 - 21/11
Day | Tuesday & Saturday
Time | 17:00 - 20:15 & 08:00 - 13:30
City | Larnaca

24 November - 12 December

Staircases-Stairs and Arched Structures

Date | 24/11 - 12/12
Day | Tuesday & Saturday
Time | 17:00 - 20:15 & 08:00 - 13:30
City | Larnaca

  Send Us a Message

  Contact Info

  • 42, Arch. Kyprianou Avenue
   6015, Larnaca
   Cyprus.
  • Tel: + 357 24 65 80 55
   Fax: + 357 24 65 80 33
   E-mail: info@themistocleon.com