Πρόγραμμα Έτους 2020

01 Σεπτεμβρίου - 26 Σεπτεμβρίου

Ερμηνεία Αρχιτεκτονικού και Κατασκευαστικού Σχεδίου

Ημερομηνία διεξαγωγής | 01/09 – 26/09
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

29 Σεπτεμβρίου – 27 Οκτωβρίου

Εφαρμογή Μαθηματικών και Γεωμετρίας στις Κατασκευές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 29/09 – 27/10
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

31 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου

Επίβλεψη Δομικών Έργων και Οργάνωση Εργοταξίου

Ημερομηνία διεξαγωγής | 31/10 – 21/11
Ημέρα | Τρίτη
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

24 Νοεμβρίου – 22 Δεκεμβρίου

Προμετρήσεις και Κοστολόγηση Δομικών Έργων

Ημερομηνία διεξαγωγής | 24/11 – 22/12
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

05 Νοεμβρίου - 17 Δεκεμβρίου

Κλιμακοστάσια, Κλίμακες και Αψιδωτές Κατασκευές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 05/11 – 17/12
Ημέρα | Πέμπτη
Ωρα | 17:00 – 20:15
Πόλη | Λάρνακα

13 Ιουνίου – 30 Ιουνίου

Σύνταξη Τεχνικού Κειμένου - Τεχνική Ορολογία στα Δομικά/Τεχνικά Έργα (Ελληνική/Αγγλική)

Ημερομηνία διεξαγωγής | 13/06 – 30/06
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

04 Ιουλίου - 28 Ιουλίου

Ερμηνεία Αρχιτεκτονικού και Κατασκευαστικού Σχεδίου Επιπέδου Εργοδηγού

Ημερομηνία διεξαγωγής | 04/07 – 28/07
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

01 Σεπτεμβρίου – 26 Σεπτεμβρίου

Εφαρμογή Μαθηματικών και Γεωμετρίας στις Οικοδομές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 01/09 – 26/09
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

29 Σεπτεμβρίου - 24 Οκτωβρίου

Επίβλεψη Δομικών Έργων - Προγραμματισμός και Οργάνωση Εργοταξίου

Ημερομηνία διεξαγωγής | 29/09 – 24/10
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

20 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου

Προμετρήσεις και Κοστολόγηση Δομικών Έργων - Προσφοροδότηση

Ημερομηνία διεξαγωγής | 20/10 – 21/11
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

24 Νοεμβρίου - 12 Δεκεμβρίου

Κλιμακοστάσια - Κλίμακες και Αψιδωτές Κατασκευές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 24/11 – 12/12
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

16 Δεκεμβρίου – 26 Ιανουαρίου

Η Χρήση του Χωροβάτη (Level) – Υψόμετρα και Υψομετρικές Διαφορές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 16/12 – 26/01
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

  ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  • 42, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Κυπριανού
   6015, Λάρνακα
   Κύπρος.
  • Tel: + 357 24 65 80 55
   Fax: + 357 24 65 80 33
   E-mail: info@themistocleon.com