Πρόγραμμα Έτους 2019

08 Ιανουαρίου – 05 Φεβρουαρίου

Ερμηνεία Αρχιτεκτονικού και Κατασκευαστικού Σχεδίου

Ημερομηνία διεξαγωγής | 08/01 – 05/02
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

09 Φεβρουαρίου - 05 Μαρτίου

Εφαρμογή Μαθηματικών και Γεωμετρίας στις Οικοδομές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 09/02 – 05/03
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

09 Μαρτίου - 02 Απριλίου

Επίβλεψη Δομικών Έργων - Προγραμματισμός και Οργάνωση Εργοταξίου

Ημερομηνία διεξαγωγής | 09/03 – 02/04
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

06 Απριλίου – 14 Μαΐου

Προμετρήσεις και Κοστολόγηση Δομικών Έργων - Προσφοροδότηση

Ημερομηνία διεξαγωγής | 06/04 – 14/05
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

18 Μαΐου – 04 Ιουνίου

Κλιμακοστάσια – Κλίμακες και Αψιδωτές Κατασκευές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 18/05 – 04/06
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

08 Ιουνίου – 13 Ιουλίου

Η Χρήση του Χωροβάτη (Level) – Υψόμετρα και Υψομετρικές Διαφορές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 08/06 – 13/07
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

03 Σεπτεμβρίου – 28 Σεπτεμβρίου

Η Τεχνική της Χάραξης Οικοδομής σε Οικόπεδο

Ημερομηνία διεξαγωγής | 03/09 – 28/09
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

05 Οκτωβρίου - 09 Νοεμβρίου

Μελέτη και Χάραξη Οδών – Τεχνικά Έργα

Ημερομηνία διεξαγωγής | 05/10 – 09/11
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

12 Νοεμβρίου – 14 Δεκεμβρίου

Προμετρήσεις και Κοστολόγηση Τεχνικών Έργων - Προσφοροδότηση

Ημερομηνία διεξαγωγής | 12/11 – 14/12
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

  ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  • 42, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Κυπριανού
   6015, Λάρνακα
   Κύπρος.
  • Tel: + 357 24 65 80 55
   Fax: + 357 24 65 80 33
   E-mail: info@themistocleon.com