Πρόγραμμα Έτους 2018


Ημερομηνία διεξαγωγής | 09/01 – 27/01
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

9 Ιανουαρίου – 27 Ιανουαρίου

Κλιμακοστάσια - Κλίμακες και Αψιδωτές Κατασκευές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 30/01 – 06/03
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

30 Ιανουαρίου – 06 Μαρτίου

Μελέτη και Χάραξη Οδών - Τεχνικά Έργα

Ημερομηνία διεξαγωγής | 10/03 – 14/04
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

10 Μαρτίου – 14 Απριλίου

Η Τεχνική της Χάραξης Οικοδομής σε Οικόπεδο

Ημερομηνία διεξαγωγής | 17/04 – 22/05
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

17 Απριλίου – 22 Μαΐου

Η Χρήση του Χωροβάτη (Level) – Υψόμετρα και Υψομετρικές Διαφορές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 26/05 – 19/06
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

26 Μαΐου – 19 Ιουνίου

Προμετρήσεις και Κοστολόγηση Τεχνικών Έργων - Προσφοροδότηση

Ημερομηνία διεξαγωγής | 23/06 – 14/07
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

23 Ιουνίου – 14 Ιουλίου

Η Χρήση του Ολικού σταθμού - (Total Station)

Ημερομηνία διεξαγωγής | 21/07 – 31/07
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

21 Ιουλίου – 31 Ιουλίου

Ασφάλεια και Υγεία στο Εργοτάξιο

Ημερομηνία διεξαγωγής | 01/09 – 27/10
Ημέρα | Σάββατο
Ωρα | 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

01 Σεπτεμβρίου – 27 Οκτωβρίου

Θεμελιώσεις Οδών και Ασφαλτικά Οδοστρώματα

Ημερομηνία διεξαγωγής | 04/09 – 06/11
Ημέρα | Τρίτη
Ωρα | 17:00 – 20:15
Πόλη | Λάρνακα

04 Σεπτεμβρίου – 06 Νοεμβρίου

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σαν Εργαλείο για τον Εργοδηγό

Ημερομηνία διεξαγωγής | 03/11 – 11/12
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

03 Νοεμβρίου – 11 Δεκεμβρίου

Εξειδικευμένα Δομικά Υλικά – Ιδιότητες/Εφαρμογές

Ημερομηνία διεξαγωγής | 22/11 – 29/12
Ημέρα | Πέμπτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

22 Νοεμβρίου – 29 Δεκεμβρίου

Σύνταξη Τεχνικού Κειμένου - Τεχνική Ορολογία στα Δομικά/Τεχνικά Έργα (Ελληνική/Αγγλική)

Ημερομηνία διεξαγωγής | 08/12 – 22/12
Ημέρα | Τρίτη & Σάββατο
Ωρα | 17:00 – 20:15 & 08:00 – 13:30
Πόλη | Λάρνακα

08 Δεκεμβρίου – 22 Δεκεμβρίου

Ερμηνεία και Διαχείριση Συμβολαίων Εργοληπτικών Εργασιών

 

Copyright © Themistocleon