Πρόγραμμα για απόκτηση Δίπλωματος

Εργοδηγού Δομικών και Τεχνικών Έργων

Το Θεμιστόκλειον Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης προγραμμάτισε την διεξαγωγή ενός πρωτοποριακού για την κυπριακή τεχνική εκπαίδευση προγράμματος κατάρτισης Εργοδηγών Δομικών και Τεχνικών Έργων.

Στόχοι

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή της ευκαιρίας σε νεαρά άτομα που εργοδοτούνται στη βιομηχανία κατασκευών να αποκτήσουν μιαν ολοκληρωμένη κατάρτιση ώστε να μπορούν υπεύθυνα να αναλάβουν τη διεύθυνση ενός εργοταξίου. Ουσιαστικά, οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού θα αποτελούν τον συνδετικό κρίκκο μεταξύ του επιστήμονα μηχανικού ή αρχιτέκτονα και του εργατοτεχνικού προσωπικού ενώ παράλληλα θα ασκούν την τεχνική, οικονομική και οργανωτική διαχείριση του εργοταξίου.

Εκπαίδευση


Η εκπαίδευση/κατάρτιση των εργοδηγών παρέχεται δύο μέρες την εβδομάδα και σε μή εργάσιμες ώρες, έτσι, ο σπουδαστής συνεχίζει απρόσκοπτα τη δουλειά του από την οποία αποκομίζει και εμπειρίες που απορρέουν από τη θεωρητική του κατάρτιση. Στο πρόγραμμα, προβλέπεται ύλη στοχευμένη στις πραγματικές ανάγκες ενός εργοταξίου, είναι δε συνολικής διάρκειας 530 ωρών κατανεμημένη σε 16 ενότητες, και χρονικής διάρκειας τριών εξαμήνων. Παράλληλα,  γίνονται επισκέψεις σε εργαστήρια ελέγχου υλικών όπου οι καταρτιζόμενοι  παρακολουθούν τις μεθόδους ελέγχου των διαφόρων υλικών, σκυροδέματος, ασφαλτικών υλικών κλπ., όπως επίσης και σε δομικά εργοτάξια και οδικά έργα υπό κατασκευή. Η εκπαίδευση/κατάρτιση γίνεται από έμπειρους Πολιτ. Μηχανικούς τόσο σε μεθόδους κατάρτισης όσο και σε μελέτες και επιβλέψεις δομικών  έργων και οδοποιίας. Οι διαλέξεις θα γίνονται στη Λάρνακα σε κλιματιζόμενη αίθουσα του Ινστιτούτου, εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, διαθέτει καντίνα για εξυπηρέτηση των σπουδαστών και υπάρχει χώρος για εύκολη στάθμευση.

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος, οι καταρτισθέντες  μπορούν να διεκδικήσουν την ανάλογη θέση στο εργοτάξιο με όλα τα ευεργετήματα που προβλέπονται για τη θέση αυτή.

Λεπτομέρειες για την ύλη που θα διδαχθεί, το κόστος του προγράμματος και για ο, τι άλλο σχετίζεται με τα μαθήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Ινστιτούτο τηλεφωνικώς, γραπτώς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιότυπο και θα τους δίδονται όλες οι πληροφορίες και άλλες λεπτομέρειες.

 

 

 

 

Copyright © Themistocleon