Λίγα λόγια για το Ινστιτούτο

 

Το Θεμιστοκλείον Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση προσωπικού που απασχολείται στον τομέα των κατασκευών, τόσο στα δομικά όσο και τεχνικά έργα, μέσω διαφόρων προγραμμάτων.


Έδρα του Ινστιτούτου είναι η Λάρνακα όπου διαθέτει άρτια εξωπλισμένη αίθουσα διαλέξεων, γραφείων, καντίνας και άλλων βοηθητικών χώρων, ενώ στην Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο και Πάφο οι εγκαταστάσεις είναι του ιδίου επιπέδου, κατάλληλες για άνετη διεξαγωγή των επιμορφωτικών προγραμμάτων.


Το Θεμιστοκλείον Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ιδρύθηκε από τον Μιχ. Θεμιστοκλέους, πρώην Ανώτερο Εκπαιδευτή για δομικά έργα στο Κεντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕ.ΠΑ) και Υπεύθυνο των Εργαστηρίων Επαγγελματικής Κατάρτισης για τις επαρχίες Λάρνακας/Αμμοχώστου. Σήμερα, το Ινστιτούτο διευθύνεται από τον Γιώργο Μ. Θεμιστοκλέους, Πολιτικό Μηχανικό με μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Έργων, ενώ έχουν εξασφαλιστεί συνεργασίες με άλλους επιστήμονες του κλάδου των κατασκευών καθώς επίσης και εργαστηρίου ελέγχου υλικών για οικοδομικά έργα και έργα οδοποιίας όπου οι καταρτιζόμενοι έχουν την ευκαιρία καλύτερης εμπέδωσης της ύλης που σχετίζεται με τον εργαστηριακόν έλεγχο των δομικών υλικών.


Τα προγράμματα που προσφέρει το Ινστιτούτο ποικίλουν σε επίπεδο και διάρκεια, είναι δε δυνατή η διεξαγωγή τους τόσο κατά τις πρωινές όσο και κατά τις απογευματινές/βραδυνές ώρες, ανάλογα με το περιεχόμενο του προγράμματος και τον χρόνο που μπορούν να διαθέσουν οι ενδιαφερόμενοι. Για να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες στα διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα, η διοργάνωση των μαθημάτων/διαλέξεων γίνεται συνήθως μια ή δύο φορές τη βδομάδα σε χρόνο εκτός ωρών εργασίας. Όλα τα προγράμματα του Ινστιτούτου τυγχάνουν επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), για όσους πληρούν τα κριτήρια της.

 

 

 

Copyright © Themistocleon